Ruud Venekamp

Ruud Venekamp is een beeldend kunstenaar die het wikken en wegen van de moderne schilder met zich meedraagt. Hij ziet de verhouding tussen traditie en vernieuwing als interessant, maar ook als problematisch. De spanning tussen vorm en inhoud in het schilderij, juist in de 20e eeuw zo op scherp gezet, beschouwt hij als essentieel en slopend.

(tekst David Stroband)